Absolwenci

Poniżej znajdują się dwa wykazy:

1. WYKAZ ABSOLWENTÓW Wydziału Leśnego Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach (1924-1939)

2. WYKAZ osób, które ze względu na wybuch II wojny światowej i unicestwienie Szkoły nie mogły ukończyć Wydziału Leśnego Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach (1924-1939):

a) Lista uczniów, którzy we wrześniu 1939 roku byli uczniami klasy III

b) Lista uczniów I klasy Liceum Leśnego w Żrowicach w roku szkolnym 1938/39

WYKAZ ABSOLWENTÓW Wydziału Leśnego
Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach
(1924-1939)

Zestawienie zostało odtworzone przez uczestników pierwszego powojennego zjazdu absolwentów i wychowanków Żyrowic i Białokrynicy w Brynku 1948 roku. Wykazy uzupełniano o dalsze informacje, konsultacje i dokumenty do dnia 31 grudnia 1986 roku.

 1. Augustyniak Stanisław    1927
 2. Augustyniak Kazimierz    1934
 3. Baczewski Jerzy    1937
 4. Banaś Stanisław    1931
 5. Barski-Dziemiańczuk Arkadiusz    1933
 6. Bekasiak Józef    1931
 7. Bełcikowski Bohdan    1926
 8. Bielas Władysław    1938
 9. Bielewicz Adam    1931
 10. Błaszczyński Antoni    1937
 11. Bocheński Bohdan    1931
 12. Bochniewicz Zbigniew    1937
 13. Bogdanowicz Stanisław    1930
 14.  Boguniecki Henryk    1938
 15. Borer Stefan    1927
 16. Borkowski Marian    1926
 17. Borodzicz Antoni    1939
 18. Borowski Stanisław    1931
 19. Bral Franciszek    1939
 20. Brandtmiller Władysław    1927
 21. Brodziak Tadeusz    1938
 22. Budziński Szczepan    1938
 23. Bujak Witold    1932
 24. Cern Stanisław    1926
 25. Chlewski Henryk    1926
 26. Chmielewski Stefan    1937
 27. Chojnacki Jerzy    1935
 28. Chorąży Antoni    1932
 29. Chwedczuk Bronisław    1927
 30. Ciechanowski Janusz    1937
 31. Cieśla Andrzej    1938
 32. Ciszewski Teodor    1927
 33. Ciukszo Feliks    1931
 34. Cybulski Adam    1936
 35. Czapliński Witold    1930
 36. Czatyrko Michał    1927
 37. Czechowicz Paweł    1928
 38. Czermiński Tadeusz    1937
 39. Czernik Franciszek    1930
 40. Czerw Mieczysław    1939
 41. Czerwonko Wacław    1927
 42. Czudowski Stanisław    1938
 43. Czygryn T.    1931
 44. Dawidowski Jan    1933
 45. Dąbrowski Marian    1928
 46. Długołęcki Antoni    1939
 47. Dłuski Jerzy    1937
 48. Dmochowski Maciej    1926
 49. Dobszewicz Wacław    1933
 50. Dołmat Jerzy    1930
 51. Dopieralski Zygmunt    1931
 52. Downar-Zapolski Konstanty    1936
 53. Drausal Mieczysław    1936
 54. Drobniak Józef    1939
 55. Dunin-Horkawicz Bolesław    1931
 56. Durejko Józef    1932
 57. Dutkiewicz Stanisław    1935
 58. Dziemian Ryszard    1936
 59. Eder Henryk Józef    1930
 60. Fert Stanisław    1932
 61. Fijałkowski Bogusław    1936
 62. Fikus Jan    1928
 63. Flantz Edmund    1926
 64. Fraint Bolesław    1932
 65. Gawalski Witold    1936
 66. Genca Władysław    1937
 67. Gliński Sergiusz    1930
 68. Gnatowski Kazimierz    1934
 69. Gołębiowski Józef    1932
 70. Gottner Władysław    1927
 71. Górski Wacław    1927
 72. Grabania Józef    1938
 73. Grabowski Eugeniusz    1926
 74. Greczko Rudolf    1930
 75. Grochowski Henryk    1926
 76. Gusarow Aleksander    1930
 77. Gutman Henryk    1932
 78. Gutowski Zygmunt    1926
 79. Guze Jerzy    1928
 80. Guzik Kazimierz    1937
 81. Hain Reinhold    1935
 82. Hercik Otto    1931
 83. Holona Paweł    1936
 84. Ignatowicz Klemens    1930
 85. Inczyk Wacław    1937
 86. Iwanicki Stanisław    1926
 87. Izdebski Ferdynand    1939
 88. Jakowczyk Władysław    1935
 89. Jakubowski Paweł    1935
 90. Janik Konrad    1938
 91. Jankowski Aleksander    1932
 92. Jankowski Ignacy    1935
 93. Jankowski Marian    1927
 94. Janyszek Edmund    1937
 95. Jarema Henryk    1927
 96. Jarmarker Michał    1938
 97. Jaroszewicz Czesław    1936
 98. Jasiński Jerzy    1928
 99. Jaworowski Wacław    1933
 100. Jaworski Piotr    1926
 101. Jodko Narkiewicz Waldemar    1938
 102. Jurewicz Stefan    1928
 103. Jurewicz Zenon    1938
 104. Kabat Józef    1934
 105. Kaczorkiewicz Wacław    1930
 106. Kallaus Jerzy    1931
 107. Kamiński Czesław    1932
 108. Karolczak Edmund    1939
 109. Karpowicz Czesław    1931
 110. Karpowicz Konstanty    1936
 111. Karwowski Edward    1930
 112. Kasperkiewicz Józef    1933
 113. Kawałkowski Czesław    1936
 114. Kącki Damazy    1931
 115. Kirsz Jerzy    1938
 116. Kisiel Anatol    1935
 117. Klimowicz Sergiusz    1931
 118. Kłopotowski Michał    1931
 119. Kobierski Jan    1934
 120. Korewo Zygmunt    1930
 121. Kosiński Tadeusz    1932
 122. Koszarski Edmund    1937
 123. Kościa Zygmunt    1937
 124. Kowalik Jan    1935
 125. Kowalski Marian    1939
 126. Kowalski Michał    1939
 127. Krajczyński Marian    1927
 128. Krajewski Lucjan    1939
 129. Kowalski Mieczysław    1939
 130. Kraszewski Józef    1936
 131. Kryszkiewicz Antoni    1937
 132. Krzemiński Witold    1926
 133. Książek Stanisław    1932
 134. Kulik Zygmunt    1936
 135. Kupidura Stanisław    1936
 136. Kuźnicki Kazimierz    1939
 137. Latalski Aleksander    1931
 138. Latalski Zygmunt    1930
 139. Lembke Edward    1937
 140. Lenartowicz Andrzej    1932
 141. Lenczewski Bronisław    1939
 142. Lipiecki Stanisław    1939
 143. Lisicki Antoni    1936
 144. Litwinowicz Wacław    1938
 145. Lutomski Mirosław    1936
 146. Łebkowski Mieczysław    1926
 147. Łowicki Stanisław    1931
 148. Łukaszewicz Edward    1939
 149. Madej Tadeusz    1933
 150. Mańkowski Antoni    1926
 151. Mazurkiewicz Stanisław    1937
 152. Męczyński Justyn    1931
 153. Michalik Zdzisław    1928
 154. Michalik Leon    1937
 155. Michałowski Aleksander    1931
 156. Michałowski Sylwester    1934
 157. Michlewicz Juliusz    1936
 158. Mikołajczyk Witold    1936
 159. Minurski Kazimierz    1934
 160. Mossakowski Tadeusz    1935
 161. Mrówczyński Miron    1927
 162. Mróz Józef    1931
 163. Nasalski Włodzimierz    1930
 164. Nawrocki Stefan    1935
 165. Newestiuk Zbigniew    1933
 166. Niewczas Zbigniew    1931
 167. Nowak Edward    1933
 168. Nowak Ludwik    1933
 169. Nowicki Tadeusz    1936
 170. Obymacho Aleksander    1933
 171. Okińczyc Romuald    1935
 172. Olender Marian    1933
 173. Olszewski Józef    1927
 174. Olszewski M.    1931
 175. Pacewicz Józef    1939
 176. Pakulski Zbigniew    1938
 177. Pauksztys Władysław    1934
 178. Pelc Augustyn    1938
 179. Peterman Józef    1935
 180. Pieńkos Stanisław    1937
 181. Pierożyński Mateusz    1928
 182. Pietkiewicz Stanisław    1937
 183. Pikulski Jakub    1937
 184. Pilchowski Stanisław    1928
 185. Piotrowicz Bolesław    1933
 186. Piotrowski Szczepan    1928
 187. Plewa Stanisław    1930
 188. Plewa Władysław    1932
 189. Płotnicki Antoni    1936
 190. Podbielski Kazimierz    1927
 191. Podgórski Mieczysław    1927
 192. Polak Leon    1938
 193. Poleszczuk Mikołaj    1930
 194. Prejzner Henryk    1926
 195. Prusakiewicz Ignacy    1934
 196. Pruszak Lubomir    1937
 197. Przegaliński Jan    1934
 198. Przybylik Stanisław    1926
 199. Przypkowski Stanisław    1934
 200. Pszczółkowski Franciszek    1936
 201. Pszczółkowski Józef    1926
 202. Radlica Henryk    1936
 203. Redliński Jerzy    1939
 204. Radziłowski Stanisław    1936
 205. Radzymiński Andrzej    1936
 206. Rajchert Jerzy    1938
 207. Rejment Eugeniusz    1937
 208. Rodziewicz Hipolit    1936
 209. Rogulski Józef    1936
 210. Rohoziński Bogdan    1938
 211. Rohoziński Stefan    1936
 212. Romatowski Zygmunt    1938
 213. Rozdiestwieński Leon    1938
 214. Róg Stefan    1939
 215. Różański Czesław    1932
 216. Rust Jerzy    1936
 217. Rylski Władysąłw    1930
 218. Ryngajło Stanisław    1933
 219. Rzewnicki Stanisław    1928
 220. Rżewski Edward    1937
 221. Sadowski Bogdan    1926
 222. Saramowicz Mieczysław    1937
 223. Sawicki Piotr    1937
 224. Siekierzyński Ludwik    1939
 225. Sikorski Kazimierz    1937
 226. Skarżyński Zenon    1934
 227. Sklepkiewicz Jarosław    1938
 228. Skrobot Stefan    1931
 229. Skrzypczyk Julian    1927
 230. Skwarski Leonard    1926
 231. Skwieciński Henryk    1937
 232. Słupczyński Zygmunt    1926
 233. Służewski Janusz    1934
 234. Snarski Karol    1936
 235. Sobotko Stanisław    1928
 236. Sochański Henryk    1938
 237. Sokołowski Janusz    1926
 238. Sokołowski Stanisław    1928
 239. Stanny Zbigniew    1937
 240. Steckiewicz Maurycy    1932
 241. Strutyński Władysław    1933
 242. Stryjecki Władysław    1927
 243. Strzałkowski    1927
 244. Suleja Aleksander    1938
 245. Szakowski Józef    1926
 246. Szałach Jan    1938
 247. Szaniawski Marian    1928
 248. Szeloch Antoni    1936
 249. Szendo Władysław    1935
 250. Szołkołowicz Władysław    1932
 251. Szoplik Paweł    1933
 252. Szorc Mirosław    1931
 253. Szymański Zdzisław    1926
 254. Szwed Jan    1934
 255. Śliwiński Antoni    1926
 256. Toczyski Stefan    1931
 257. Tomaszewski Tadeusz    1936
 258. Tronina Antoni    1938
 259. Troszczyński Dionizy    1928
 260. Trząski Stefan    1928
 261. Wasilewski Wincenty     1937
 262. Wiejacha Bolesław    1939
 263. Wierzbicki Julian    1935
 264. Wilczyński Witold    1936
 265. Wiśniewski Mieczysław    1936
 266. Witczuk Władysław    1928
 267. Witting Tadeusz    1926
 268. Właszczuk Henryk Florian    1928
 269. Wojno Olgierd    1936
 270. Wolski Witold    1937
 271. Wołodko Sylwester    1933
 272. Woronowicz Alfred    1934
 273. Woyno-Sidorowicz Jan    1934
 274. Wróblewski Stanisław    1926
 275. Wrześniewski Mikołaj    1931
 276. Wysocki Antoni    1937
 277. Wysokiński Edward    1938
 278. Wykusz Stanisław    1939
 279. Zaborowski Aleksander    1937
 280. Zalewski Antoni    1928
 281. Zalewski Jan    1930
 282. Załucki Walerian    1933
 283. Zantowicz Jerzy    1939
 284. Zapolski Sergiusz    1932
 285. Zawiejski Kazimierz    1938
 286. Zdzieniecki Tadeusz    1928
 287. Zielony Adam    1927
 288. Zięcina Józef    1927
 289. Ziółkowski Stefan    1938
 290. Zjawiony Bogdan    1933
 291. Zwetschek Zbigniew    1939
 292. Zwoliński Tadeusz    1932
 293. Zyśk Józef    1927
 294. Żurakowski Eugeniusz    1936
 295. Żyłkin Jerzy    1933

WYKAZ

osób, które ze względu na wybuch II wojny światowej i unicestwienie Szkoły nie mogły ukończyć Wydziału Leśnego Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach (1924-1939)

Lista uczniów, którzy we wrześniu 1939 roku byli uczniami klasy III

 1. Adamski Wojciech
 2. Angielczyk Mieczysław
 3. Bohdanowicz Czesław
 4. Brandt Lechosław
 5. Budohorski Bolesław
 6. Bursa Stanisław
 7. Dajczer Tadeusz
 8. Demrych Henryk
 9. Dobrzyński Andrzej
 10. Dracz Bolesław
 11. Drzewakowski Stefan
 12. Florek Eugeniusz
 13. Gula Mieczysław
 14. Hołownia Henryk
 15. Kościałkowski Tadeusz
 16. Kożewnikow Piotr
 17. Kuczyński Jan
 18. Kuroczyski Stefan
 19. Makowski Adolf
 20. Markiewicz Witold
 21. Michalski Alfons
 22. Misiuro Leon
 23. Modrzejewski Jan
 24. Niczypor Jan
 25. Pasieka Ernest
 26. Pilarczyk Józef
 27. Pirożnikow Włodzimierz
 28. Rago Bolesław
 29. Rapiowiec Włodzimierz
 30. Rogowicz Jan
 31. Rogowski Witold
 32. Sacharczuk Mikołaj
 33. Siakiewicz Władysław
 34. Skoczek Kazimierz
 35. Sławiński Kazimierz
 36. Sokołowski Zygmunt
 37. Szkubel Józef
 38. Śnieżko Tadeusz
 39. Terajewicz Leon
 40. Trifonow Walerian
 41. Walczak Kazimierz
 42. Wierzbicki Tadeusz

Lista uczniów I klasy Liceum Leśnego w Żrowicach w roku szkolnym 1938/39

 1. Bartecki
 2. Bieszke Jan
 3. Czuba Jan
 4. Gilewski Jan
 5. Jankowski Mieczysław
 6. Jankowski Marian
 7. Jędrzejewski Zdzisław
 8. Kierbedź Bronisław
 9. Kotliński Jan
 10. Kozłowski Jerzy
 11. Kurski Józef
 12. Lewandowski
 13. Łukomski
 14. Mrożek
 15. Marzec Mieczysław
 16. Niegolewski
 17. Olszewski Kazimierz
 18. Ryndzionek
 19. Sokołowski Hubert
 20. Sztukowski Mieczysław
 21. Szymczyk Leon
 22. Sieradzki
 23. Wierzbicki Franciszek
 24. Wojnarowski Kazimierz
 25. Wysokiński
 26. Zagalski Józef