Poszukuję informacji – Warszawa

Zaczęłam interesować się szkołą w Warszawie, gdyż absolwenci Państwowej Średnie Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach z dumą podkreślali, że początki ich Wydziału Leśnego sięgają roku 1916, momentu, gdy utworzono Średnią Szkołę Leśną w Warszawie przy Wydziale Leśnym Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Nie należy dziwić się ich dumie, bo kontynuowali bogate tradycje placówki, która istniała w bardzo trudnym okresie historii naszego kraju, korzystali z wypracowanych i sprawdzonych metod kształcenia i wychowania  – wychowania patriotycznego. O takich korzeniach może marzyć każda obecnie istniejąca średnia szkoła leśna w Polsce.

Informacja o szkole jest w zakładce Warszawa.

Jestem na etapie zbierania materiałów: dokumentów, zdjęć, informacji o osobach, które ukończyły warszawską szkołę, o ich nauczycielach. 

Zapraszam wszystkich, którzy takie materiały posiadają o kontakt ze mną.