Kadra i pracownicy

WYKAZ 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 

Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach

w latach 1924-39

Wykaz został opracowany przez Stanisława Morawskiego i Ludwika Sytę.

W okresie piętnastoletniego istnienia w szkole było zatrudnionych 50 osób: w tym 3 dyrektorów, 21 nauczycieli, 7 instruktorów, 5 księży, 5 lekarzy szkolnych i 9 innych pracowników.

 

Dyrektorzy

Henryk Tarłowski, inż. melioracji, 1924-27, melioracja, matematyka;

Edward Kostro, inż. rolnik, 1927-37, organizacja i urządzanie gospodarstw rolnych;

Stanisław Janowski, inż. rolnik, 1937-39, organizacja i urządzanie gospodarstw rolnych.

 

Kierownicy Wydziału Leśnego

Eugeniusz Strojnowski, inż. leśnik, 1924-26, użytkowanie lasu, technologia drewna;

Stanisław Morawski, inż. leśnik, 1927-39, nauka o siedlisku, hodowla lasu, urządzanie lasu.

 

Kadra pedagogiczna

Stanisław Babicki, mgr matematyki, 1933-39, matematyka, fizyka , wychowanie fizyczne;

Czesław Badowski, inż. leśnik, 1927-39, mineralogia i geologia, zoologia, pomiar drzew i drzewostanów, administracja, rachunkowość;

Stanisław Bitny-Szlachto , inż. geodeta, 1924-27, miernictwo, matematyka;

Borowski, kpt. WP, 1924-27, historia Polski, fizjografia ziem polskich;

Eugeniusz Dziedzianowicz, inż. leśnik, 1927-29, matematyka, pomiar drzewostanów, miernictwo;

Henryk Eder, technik leśny absolwent 1930, 1933-39 , botanika leśna, ochrona lasu, miernictwo;

Tadeusz Emich, inż. rolnik, 1928-35, uprawa roli i roślin łąkowych, chemia;

Feliks Gilewski, inż. rolnik, 1924-26, chemia, mineralogia, geologia, gleboznawstwo;

Izdebski, inż. leśnik, 1925-27, urządzanie lasu, administracja leśna;

Józef Kowalski, inż. rolnik, 1930-39, botanika ogólna, zoologia, ogrodnictwo, pszczelnictwo, dyrygent chóru;

Krassowski , 1924-26, ekonomia społeczna, rachunkowość rolna;

Władysław Miłaszewicz, inż. ichtiolog, 1934-38, rybactwo, chemia;

Wacław Olkowski, inż. rolnik, 1938-39, rybactwo, chemia;

Bogdan Olszyński, inż. rolnik, 1927-34, hodowla zwierząt, fizyka;

Władysław Olszyński, dr inż. rolnik, 1929-34, chemia rolna, nawożenie;

Janina Szałańska, inż. leśnik, 1924-26, botanika leśna, ochrona lasu;

Jerzy Szwemin, inż. rolnik, 1934-39, hodowla zwierząt;

Ludwik Syta, mgr historii i filologii polskiej, 1929-39, język polski, historia, nauka o Polsce współczesnej;

Adam Śliwiński, inż. rolnik, 1933-39, łąkarstwo, gleboznawstwo.

 

Instruktorzy

Jan Fikus, technik leśny absolwent 1928, 1930-34, zajęcia praktyczne z leśnictwa;

Stefan Herbik, technik rolny, 1928-39, zajęcia praktyczne z hodowli zwierząt;

Paweł Kukucz , technik rolny, 1932-39, zajęcia praktyczne z uprawy rolnej;

Zdzisław Michalik, technik leśny absolwent 1928, 1934-37, zajęcia praktyczne z leśnictwa;

Miron Mrówczyński, technik leśny absolwent 1927, 1927-28, zajęcia praktyczne z leśnictwa;

Ignacy Prusakiewicz, technik leśny absolwent 1934, 1936-39, zajęcia praktyczne z leśnictwa;

Alfred Woronowicz, technik leśny absolwent 1934, 1937-39, zajęcia praktyczne z leśnictwa.

 

Księża prefekci

Józef Dowgwiłło, 1924-25, nauka religii;

Lenard Pukjaniec, 1933-34, nauka religii;

Piotr Rogiński, 1928-33, nauka religii;

Zygmunt Siekierko, 1925-28, nauka religii;

Jan Ślemp, 1934-39, nauka religii.

 

Lekarze szkolni

Dedel-Dziedziel, lek. medycyny, 1930-32, higiena i ratownictwo;

Maria Morawska-Raginis, dr medycyny, 1938-39;

Romuald Seheń, lek. medycyny, 1934-38, higiena i ratownictwo;

Ludwik Szutkowski, dr medycyny, 1927-30, higiena i ratownictwo;

Andrzej Tarpiński, lek. medycyny, 1932-34, higiena i ratownictwo.

 

Pracownicy administracji i obsługi

Hilary Pióro, 1925-39, gajowy lasu szkolnego „Wiknia”;

Edward Kamionko, 1927-34, intendent, zaopatrzenie stołówki szkolnej;

Kazimierz Keller, 1933-39, woźny, monter, elektrownia, hydrofornia szkoły i internatu;

Mieczysław Makarewicz, technik geodeta, 1927-39, sekretarz szkoły, nauczyciel rysunku technicznego;

Zygmunt Solarz, 1934-39, księgowy;

Józef Szymanowski, technik rolny, 1927-28, zarządca folwarku szkolnego;

Czesław Ślaski, 1932-39, elektromonter;

Stanisław Tercjak, technik rolny, 1930-37, zarządca folwarku szkolnego;

Wołkowyski, 1926-34, księgowy.