Kadra

Nazwiska osób związany ze Średnią Szkołą Leśną w Warszawie dopiero zaczynam poszukiwać. I mam nadzieję uzupełniać nie tylko nazwiska, ale i informacje o tych osobach.

Zwracam się do wszystkich, którzy mogliby w tym pomóc, aby przekazywali mi informację o nowych danych, a także o występujących tu błędach.

 

Dotychczasowe źródła:

 

1. Kurjer Warszawski 1916, nr 276b, „Średnia szkoła leśna”

Na zebraniu założycieli została wybrana Rada opiekuńcza szkoły (12 osób), z których wybrano 7 osób do Kuratorjum szkołu Bronisław Aleksandrowicz – starszy nadleśny lasów łowickich, członek Kuratorjum szkoły

Zygmunt hr. Broel-Plater – właściciel dóbr Białaczew, prezes
Jan Czaplicki – technik leśny, członek Kuratorjum szkoły
Teodor Doruchowski – radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, członek Kuratorjum szkoły, (Las Polski 1921 nr 7-9 Prezes Kuratorjum szkoły)
Władysław Grabiński – kierownik wydziału leśnego, zastępca przewodniczącego Kuratorjum szkoły
Alfred Jankowski – właściciel dóbr Ruda Maleniecka, Rada opiekuńcza szkoły, członek Kuratorjum szkoły
Stanisław Kączkowski – technik leśny
Włodzimierz Krzeszkiewicz– nadleśny lasów Złoty Potok
Józef Miłobędzki – b. nadleśny lasów łowickich, (Las Polski 1921 nr 7-9, Przedstawiciel Związku Leśników Polskich)
Zygmunt Mirosławski – właściciel dóbr Czarne
Karol hr. Raczyński – właściciel dóbr Złoty Potok, przewodniczący Kuratorjum szkoły
Antoni Ziółkowski – technik leśny, członek Kuratorjum szkoły (Antoni Ziatkowski – w jednym artykule wystąpiły dwa różne nazwiska)

 

2. Odpis świadectwa z 29 czerwca 1922 roku Józefa Moszczyńskiego. Zdjęcie otrzymałam od syna Leszka Moszczynskiego:

Wymieniono na odpisie świadectwa następujące osoby :

Prezes Kuratorjum szkoły: Teodor Doruchowski
Dyrektor szkoły: Eugeniusz Strojnowski

Rada Pedagogiczna:

 1. Janusz Domaniewski
 2. J. Dietl
 3. Teodor Doruchowski
 4. Jan Kloska
 5. A. Komecki
 6. Leon Makarewicz
 7. Wł. Michalski
 8. Seweryn Mońkiewicz
 9. Adam Paprocki
 10. Józef Rosiński
 11. ks. Edward Szwejnic
 12. Adam Paprocki
 13. S. Sławiński
 14. dr L. Sobieszczański
 15. Adam Szwarc
 16. C. Zakaszewski

3. Tablo osób związanych ze szkołą leśną w Warszawie, m.in.: nauczycieli i absolwentów szkoły, obecnych na Zjeździe w 1928 roku w Warszawie.

Zdjęcie pochodzi z archiwum Stefanii i Antoniego Gabrysiewiczów. Otrzymałam je od pana Andrzeja Choromańskiego – pracownika Nadleśnictwa Spała.

Jest na nim 20 osób (niestety tylko inicjały imienia, a także pojawiły się błędy w nazwiskach – uzupełniłam czerwoną literą).

A. Jankowski
J. Vogtman
J. Sztolcman
A. Szwarc
E. Strojnowski
J. Kloska
J. Rosiński
ks. E.Szwejnic
L. Makarewicz
J. Dietl
R. Fiałkowski
R. Kinle
A. Paprocki
F. Staff
E. Romecki
L. Sobieszczański
J. Kołodziejczyk
S. Mońkiewicz
St. Sławiński
Z. Szeller

 

4. Artykuł „O średniej Szkole Leśnej w Warszawie”, Leszek Moszczyński, „Las Polski”, 13-14/2020

Autor wymienił osoby, które pracowała w szkole z informacją, którą cytuję:

Janusz Witold Domaniewski – polski ornitolog, pisarz, popularyzator nauki,

Teodor Doruchowski – Wykładowca Wyższych kursów Leśnych
Jan Kloska – dyrektor, uczył rachunkowości, botaniki ogólnej i leśnej, uprawy lasu, wykładowca Wyższych Kursów Leśnych,
Włodzimierz Krzeszkiewicz – od 1919 r. główny inspektor Lasów Polskich,
Leon Makarewicz – leśnik, zarządzał lasami wawerskimi, uczył zoologii ogólnej i leśnej, owadoznawstwa, wykładowca Wyższych Kursów Leśnych,
Józef Rosiński – naczelnik w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Leśnictwa i Dóbr Państwowych,
Adam Szwarc – późniejszy profesor Zakładu Użytkowania Lasu i Mechanizacji Technologii Drewna na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie,
Jan Vogtman – założyciel Związku Zawodowego Leśników.