Opis

W pomieszczeniach Technikum Leśnego w Białowieży powstaje Muzeum szkolnictwa leśnego. Docelowa powierzchnia ok. 200 m2.  Projekt merytoryczny wykonała Anna Kulbacka, a projekt graficzny i realizacja jest dziełem firmy IMMERSIVE SPACE PROJEKT Sp. z.o.o. z Warszawy, pana Lecha Z. Nowackiego. 

 

Tradycja dla przyszłości” to idea, która podsumowuje zamierzenia tego projektu edukacyjnego. Ma on służyć nie tylko młodzieży szkolnej, ale także wszystkim zainteresowanym .

W dniu 1 września 2022 roku nastąpiło otwarcie I części, która dotyczy okresu międzywojennego, zwłaszcza białowieskiej Państwowej Szkoły dla Leśniczych.

W kolejnych etapach realizacji projektu będziemy prezentować okres powojenny do 1951 roku, a następnie najbardziej oczekiwany – lata funkcjonowania techników leśnych, gdzie najwięcej miejsca poświęcone będzie białowieskiego Technikum Leśnego.

Otwarcie i pokazanie pierwszej części muzeum pozwala na przedstawienie koncepcji i zamysłu powstających wystaw szerszemu gronu zwiedzających, a także umożliwi zebranie uwag, podpowiedzi i pomysłów na kolejne etapy prac.