Poszukuję informacji – Białowieża

Sztandar szkoły został poświęcony 31 lipca 1930 roku. Ufundował go pierwszy rocznik absolwentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Brać Puszczańska”.  
                                                                           
                                                                                                 Awers i rewers sztandaru z Białowieży

                                        Towarzyszył kolejnym rocznikom w ważnych wydarzeniach szkolnych i świętach państwowych. 
                                                                                                   
                                                                          Grupa uczniów ze sztandarem – Obchody Święta 3 Maja 1936 roku

Na co dzień znajdował się w jednych z pomieszczeń szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                           Zdjęcie z 1936 roku

Nigdzie nie udało mi spotkać z opisem sztandaru, a także z informacjami na temat autora projektu i wykonawcy sztandaru.

Poszukuję danych dotyczącej koloru materiału, haftu, frędzli sztandaru, a także ich twórców.

Szkoła przestała funkcjonować w 1936 roku. 

Co się stało ze sztandarem? Gdzie został przekazany? Czy przetrwał okres drugiej wojny światowej i czasy komunizmu? 

Bardzo cennym byłoby znaleźć odpowiedź na te pytania.

Poszukuję informacji o osobach, które ukończyły białowieską szkołę. Do tej pory udało się ustalić 109 nazwisk na 160. Nie wszystkie informacje są dokładne – brakuje imion, roku ukończenia. 

Najmniej absolwentów jest z rocznika 1933/34 – tylko dwie osoby. Nie mam też ani jednego zdjęcia z tego rocznika.

Proszę zapoznać się z listą absolwentów w zakładce Absolwenci PSL w Białowieży.

Może przejrzenie rodzinnych dokumentów i pamiątek pozwoli na uzupełnienie brakujących danych. Byłoby to duże osiągnięcie.

Do nauki w szkołach, aby w pełni, właściwie i jednolicie móc realizować program, niezbędne były podręczniki. Piotr Proćko (Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004. Tom 1 Okres międzywojenny pod redakcją prof. Andrzeja Szujeckiego) w rozdziale Wybrane dzieła literatury leśnej II Rzeczypospolitej (str. 420) zaznaczył, że z ważnych dzieł przede wszystkim należy wymienić opracowany pod redakcją Jana Kloski Przewodnik dla leśniczych, wydany w Warszawie nakładem Związku Zawodowego Leśników Rzeczypospolitej Polskiej, wspartego na ten cel zasiłkiem Ministerstwa Rolnictwa.

Przewodnik dla leśniczych składał się z następujących części :

– część I: matematyka, miernictwo, pomiar drzew i drzewostanów, urządzanie gospodarstwa leśnego”, (rok wydania 1929),

– część II: zoologia, ochrona lasu (rok wydania 1930); zoologię ze 145 rysunkami opracował inż. Jan Jerzy Karpiński – kierownik Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży,

część III: botanika ogólna, botanika leśna,

część IV: nauka o siedlisku, hodowla lasu,

część V: użytkowanie lasu, budownictwo leśne, administracja leśna, rybactwo, pszczelnictwo.

Pani Danuta Lewandowska przekazała do Technikum Leśnego w Białowieży dwa jednakowo oprawione podręczniki swojego ojca, Tadeusza Karasińskiego: część I i II Przewodnika dla leśniczych. 

W przedmowie do część I zaznaczono: 

Od czasu ukazania się w drugim wydaniu redagowanego przez wiekopomnej pamięci Henryka Strzeleckiego „Przewodnika dla leśniczych”, t.j. od r. 1886, nie miało leśnictwo polskie obszerniejszego dzieła, obejmującego w formie przystępnej całokształt wiadomości, niezbędnych dla leśnika – wykonawcy, w pierwszym zatem rzędzie dla leśniczego.[…] Redakcja stoi na stanowisku, że „Przewodnik” powinien zaspokajać w najszerszym zakresie potrzeby umysłowe leśników w dziale wiadomości czysto fachowych i pomocniczych i dlatego umieszcza w „Przewodniku” wiele rzeczy, które z punktu widzenia codziennego życia leśnika mogą wydawać się zbyteczne, a które niewątpliwie przyczyniać się będą do rozszerzenia horyzontów myślowych czytelników.

Technikum Leśnemu w Białowieży zależy na skompletowaniu całości Przewodnika dla leśniczych. Jest to dobry, archiwalny materiał, który w porównaniu z obecnymi treściami programowymi pozwala prześledzić, jak na przestrzeni prawie 100 lat rozwinęła się wiedza na temat prowadzenia gospodarstwa leśnego. 

Może ktoś z czytelników mojej strony jest w posiadaniu pozostałych części? 

Może byłaby możliwość przekazanie ich do biblioteki szkolnej?

Proszę o kontakt.

W zakładce Kadra   są podane nazwiska i krótkie informacje dotyczące pracowników szkoły.
Bardzo zależy mi na uzupełnieniu danych. Szczególnie o ich tragicznych losach podczas
drugiej wojny światowej. Zapraszam do kontaktu.
Na fragmencie zdjęcia – zdjęcie grupowe ostatniego rocznika szkoły 1935/1936 nie rozpoznaję wszystkich osób.

Od lewej 1. S. Kieturakis, 2. (nieznany), 3. Czarnecki,  4. (nieznany), 5.  J.J.Karpiński, 6. S. Modzelowski 7. (nieznany).

Może ktoś pomoże w upamiętnieniu osób, które przekazywały swoją wiedzę przyszłym leśnikom? Zapraszam do kontaktu.

Nie posiadam ani jednego zdjęcia z tego kursu, ani też nie poznałam osoby, która by ten kurs ukończyła. Kto był kierownikiem I turnusu kursu dla leśniczych? Kto wykładał? Dobrze byłoby odpowiedzieć na te pytania. Zapraszam do zapoznania się z materiałem przedstawionym w zakładce Białowieża/Leśny Ośrodek Szkoleniowy/Kursy dla leśniczych.


Zdjęcie otrzymałam  od pani Janiny Grochowskiej – córki wykładowcy Mikołaja Bohdanowicza.

Jest to zdjęcie kadra III turnusu kursu dla leśniczych i zaproszonych gości – 28 X 1947 r.

Znam tylko osoby: Mikołaj Bohdanowicz (górny rząd, pierwszy z lewej), Tadeusz Gedroyć (górny rząd, drugi z prawej), Włodzimierz Kozłowicz (dolny rząd, pierwszy z lewej), Ryszard Żywno (dolny rząd, czwarty z prawej.

Jeżeli ktoś rozpozna inne osoby to proszę o kontakt.