Książki

Do tej pory ukazały się następujęce książki:

  1. „W cieniu Puszczy Białowieskiej. Ilustrowany przewodnik po międzywojennych dziejach lasu, jego włodarzy i mieszkańców” – w zespole redakcyjnym.
  2. „Cudem ocalały… Historia sztandaru Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Białowieży”
  3. „Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży 1929 – 1936″
  4. „Zanim powstały technika leśne…”
  5. „Wspomnienia o Technikum Leśnym w Białowieży 2” – w  zespole redakcyjnym.

Poniżej znajdą Państwo opisy i fragmenty poszczególnych książek. Zachęcam do poznania się z nimi, wspominania, i dzielenia się wrażeniami i informacjami – wciąż poszukuję nowych tropów i śladów, które mogą doprowadzić do nowych odkryć, które warto utrwalić i podzielić się nimi z przyszłymi pokoleniami.

Zapraszam do kontaktu. 

„W cieniu Puszczy Białowieskiej. Ilustrowany przewodnik po międzywojennych dziejach lasu, jego włodarzy i mieszkańców”

Na rynku wydawniczym pojawiła się bogato ilustrowana książka pt. „W cieniu Puszczy Białowieskiej. Ilustrowany przewodnik po międzywojennych dziejach lasu, jego włodarzy i mieszkańców”. Autorami wydawnictwa są Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow, Anna Kulbacka i Bogumiła Jędrzejewska. Intencją autorów było nakreślenie jednego z najciekawszych okresów w dziejach Puszczy Białowieskiej tj. lat międzywojennych. We wstępie czytamy:

„Odradzająca się Rzeczpospolita przejęła władzę nad obszarem Puszczy Białowieskiej dopiero w marcu 1919 roku. Po ponad wiekowym panowaniu rosyjskim i ciężkich stratach okresu I wojny światowej spowodowanych niemieckim gospodarowaniem, ten niezwykły las trafił w ręce polskich leśników. Było to nie lada wyzwanie dla funkcjonariuszy państwa tworzącego się na gruzach trzech zaborów, ogarniętego widmem konfliktu o zachowanie niepodległości i kształtu granic. Dwie dekady od 1919 do 1939 roku, którym poświęcamy tę książkę stanowią w dziejach Puszczy Białowieskiej okres niezwykły i ze wszech miar godny zainteresowania. Wydarzenia tych lat pokazują proces intensywnej kolonizacji puszczy, rozbudowy przemysłu drzewnego i chemicznego, a także wsi, miasteczek i miast w tym regionie. Jednocześnie jest to okres, w którym rodzi się legenda Puszczy Białowieskiej, odkrywane są jej walory turystyczne i przyrodnicze, a także pragnienie ochrony jej pradawnego kształtu”.

Praca podzielona jest na 10 rozdziałów tematycznych, które rozpatrują różnorodne aspekty dziejów rejonu Puszczy Białowieskiej. Punktem wyjścia do rozważań jest okres I wojny światowej i dokonania niemieckich okupantów, które paradoksalnie zapoczątkowały dynamiczny rozwój gospodarczy tego obszaru. Autorzy zamieścili szczegółowy opis powstania i przemian administracji leśnej oraz zaangażowania Lasów Państwowych w działalność społeczno-kulturalną. W osobnych rozdziałach potraktowano wątki eksploatacji obszarów leśnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży, ochrony przyrody i turystyki, łowiectwa, a także kształcenia leśników i budowy kościoła w Białowieży.  

Książka „W cieniu Puszczy Białowieskiej…” została wydana nakładem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, specjalnej jednostki Lasów Państwowych, której celem jest m.in. pielęgnowanie wiedzy historycznej o organizacji i funkcjonowaniu Lasów Państwowych, technice i technologii, a także kulturze leśnej. Niezwykła oprawa graficzna książki i skład powstały za sprawą białowieżanina Jarosława Chyry. Publikacja wydana jest w twardych oprawach na kredowym papierze i liczy ponad 340 stron. 

 

Książkę można kupić wysyłając e-mail na adres: okl@okl.lasy.gov.pl

http://www.okl.lasy.gov.pl/

Cudem ocalały… Historia sztandaru Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Białowieży

We wrześniu 2021 roku mija 30 lat od przekazania sztandaru byłej Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach koło Słonima pod opiekę Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży i w użytkowanie Technikum Leśnemu w Białowieży.

Sztandar ofiarowała Żyrowicka Rodzina – byli pracownicy i uczniowie szkoły funkcjonującej w latach 1924-1939. Szkoły w Żyrowicach już nie ma. Nie żyją jej nauczyciele i uczniowie. Pozostał skarb – jedyny ocalały sztandar szkół leśnych z okresu międzywojennego. Unikatowy, niepowtarzalny, arcydzieło sztuki hafciarskiej.

Postanowiłam na kartach książki przedstawić twórców sztandaru, jego historię, a także przypomnieć Żyrowicką Rodzinę, dokonania jej członków po drugiej wojnie światowej i tych, którzy do dziś wypełniają testament Żyrowickiej Rodziny.

Szkolny sztandar z 1936 roku po napaści ZSRR na Polskę 17 IX 1939 roku został ukryty. Przetrwał drugą wojnę światową i lata komunizmu. Odnaleziono go 50 lat później − w dobrym stanie − w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Słonimiu, wówczas jeszcze w Białoruskiej SRR.

Książka zawiera między innymi rozdziały o warszawskich (1916-1923) i łomżyńskich (1923/1924) korzeniach szkoły w Żyrowicach, o szczególnym charakterze i atmosferze żyrowickiej szkoły, o 500-letniej historii sanktuarium Matki Bożej w Żyrowicach, a także historii Słonima zwanego miastem klasztorów, o warszawskiej artystce Irenie Dybowskiej (1905-1939), która była projektantką sztandaru, o historii ukrycia sztandaru w 1939 roku, jego poszukiwań i odnalezienia w 1989 roku, wreszcie o jego powrocie do Polski i przekazaniu przez Żyrowiaków społeczności Technikum Leśnego w Białowieży.

Opowieść ilustrują 124 fotografie, zarówno archiwalne, jak i współczesne.

Zachęcam do zapoznania się z fragmentami książki poniżej:

Fragment o strajku w szkole w roku 1927.

O egzaminach wstępnych w 1929 roku.

O osiągnięciach na studiach Ireny Dybowskiej – projektantki sztandaru.

O wzruszeniu Żyrowickiej Rodziny na wieść o odnalezieniu sztandaru – po latach, w Białowieży.

 

Książkę można kupić wysyłając e-mail na adres: okl@okl.lasy.gov.pl

http://www.okl.lasy.gov.pl/

Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży 1929 – 1936

 

Niniejsza publikacja nie jest monografią, gdyż mimo poszukiwań nie odnaleziono dotychczas dokumentacji tejże szkoły. Nie są znane jej losy, ale można przypuszczać, że podzieliła ona los dokumentów Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży, które zaginęły podczas ewakuacji we wrześniu 1939 r. 

Pamięć o białowieskiej szkole pozostała w artykułach w prasie leśnej, na zdjęciach, we wspomnieniach rodzin, które zgłaszały się i przekazywały pamiątki. Ze wzruszeniem słuchałam wspomnień czy też czytałam listy, w których podkreślano, że absolwenci nie rozstawali się z mundurem, nosili odznakę szkolną, opowiadali o szkole i nauczycielach. Niejednokrotnie też zaznaczano, że pochowani byli w mundurze leśnika. 

Dzięki wspaniałym zdjęciom możemy przenieść się w świat przedwojennej Białowieży, z pałacem, z pociągiem, z przystanią kajakową, obejrzeć pomieszczenia szkolne i uśmiechnięte twarze młodych ludzi w zielonych mundurach.

 

Książkę można kupić wysyłając e-mail na adres: okl@okl.lasy.gov.pl

http://www.okl.lasy.gov.pl/

29 września 2014 roku odbyło się spotkanie poświęcone historii Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży. 

Prezentacja z mojego wykładu jest załączona do zapoznania się i pobrania. Zachęcam.

Państwowa Szkoła dla Leśniczych w BIałowieży: 1929 – 1936  – kliknij by przeczytać.

„Zanim powstały technika leśne…”

 

W niniejszym opracowaniu starałam się, w miarę pozyskanych dokumentów, zdjęć oraz wspomnień osób związanych z tamtym okresem, przybliżyć problemy szkolnictwa zawodowego leśnego w powojennej Polsce i na tym tle opisać funkcjonowanie ośrodka w Białowieży.

Był to ostatni moment, aby – dzięki wspomnieniom nielicznych już osób, które pamiętają atmosferę tam panującą, posiadają zdjęcia, a nawet zeszyty − uratować pamięć o tym okresie szkolnictwa zawodowego.

Z wielką przyjemnością, podziwem i wzruszeniem rozmawiałam z osobami zatrudnionymi w ośrodku szkoleniowym, z uczestnikami kursów, z ich rodzinami. Bez ich pomocy nie udałoby się utrwalić tych chwil, które powodowały, że pobyt w białowieskim ośrodku pozostawił ślad w ich pamięci, a na pewno pomógł w zdobyciu wiedzy zawodowej.

Spotkanie z Puszczą Białowieską w wielu z nich rozbudziło zamiłowanie do zawodu leśnika, tak trudnego i niebezpiecznego w pierwszych powojennych latach.

 

Książkę można kupić wysyłając e-mail na adres: okl@okl.lasy.gov.pl

http://www.okl.lasy.gov.pl/

 

 

21 listopada 2017 roku w auli internatu Technikum Leśnego w Białowieży odbyło się spotkanie z cyklu  Ojczyzną jest również pamięć ludzka… dotyczące „Historii szkolnictwa leśnego w Polsce i w Białowieży w latach 1945-1951”.

 

Prezentacja z mojego wykładu jest załączona do zapoznania się i pobrania. Zachęcam.

Historia szkolnictwa lesnego w Polsce i Bialowiezy 1945-51 – kliknij by przeczytać

„Wspomnienia o Technikum Leśnym w Białowieży 2” – w  zespole redakcyjnym

W 2016 roku, z okazji Jubileusz 65-lecia szkoły została wydana przez Technikum Leśne w Białowieży książka „Wspomnienia o Technikum Leśnym w Białowieży 2”. Zespół redakcyjny: Anna Kulbacka, Bartosz Nowosadko, Sylwia Dutkowska, Andrzej Jaganow, Małgorzata Kutrzeba-Wasylik, Małgorzata Trochimczyk i Joanna Zamojska. 

Książka zawiera zdjęcia z archiwum szkolnego i zbiorów absolwentów.

Fragment wstępu napisany przez Annę Kulbacką:

[…] Jubileusz szkoły jest wspaniałą okazją do spojrzenia wstecz, pochylenia się nad pamięcią o osobach, miejscach i zdarzeniach, które, jak wynika ze wspomnień absolwentów, na zawsze pozostawiły głęboki ślad w sercach osób zdobywających zawód leśnika w Puszczy Białowieskiej.

[…] 65 lat istnienia naszej szkoły to nie suche fakty i daty. To ludzie, którzy stanowią jej największą wartość. Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły – wszyscy, którzy w tym czasie mieli wpływ na kształtowanie osobowości i zdobycie odpowiedniego poziomu wykształcenia, zawsze traktowali szkołę nie tylko jako miejsce pracy, ale jak drugi dom. Podchodzili do nauczania i wychowania młodego pokolenia nie szczędząc siły, zdrowia, w poczuciu obowiązku i z otwartym sercem.

[…] Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, których losy śledzimy i cieszymy się z każdego osiąganego przez nich sukcesu. Dziękujemy Wam za wspaniałe gesty współpracy, pomocy. Jesteśmy dumni, gdy przekazujecie nam pod opiekę swoje dzieci – traktujemy to jako duży kredyt zaufania. Cieszą nas bardzo organizowane Zjazdy Absolwenckie. Zapraszamy Was – tu zawsze będzie najlepsze miejsce na spotkania z białowieską przeszłością.

[…] Dziękujemy wszystkim, którzy przysłali swoje wspomnienia związane z okresem pobytu w technikum, przekazali zdjęcia – razem tworzymy historię naszej szkoły. Ta druga już publikacja zawiera poprawione treści z poprzedniej i została uzupełniona o nowe ciekawe spojrzenia na białowieską szkolną rzeczywistość. Zachęcamy do dalszego pisania – szczególnie młodsze roczniki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z interesującymi historiami absolwentów. 

 

Książkę można nabyć w Technikum Leśnym w Białowieży.

Kontakt telefoniczny: 85 6812404, e-mail: tl@tl.bialowieza.pl

 

Życzę miłego czytania i wspominania