Darowizny

Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół leśnych w Białowieży wspomaga swoimi działaniami powstające muzeum. Rozpoczęło akcję zbierania darowizn na kolejne jej części.

Każdy może stać się fundatorem i wspomóc projekt służący przybliżeniu ważnych kart historii polskiego leśnictwa.

Wszyscy darczyńcy zostaną uwiecznieni.

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Rozwoju ZSL w Białowieży

Darowizna na Muzeum szkolnictwa leśnego

Konto: 31 1240 5279 1111 0000 5722 3977