Praca nad nową książką

Aktualnie pracuję nad książką, której dałam tytuł „Być jak sosna polska. Średnia Szkoła Leśna w Warszawie 1916-1923.”

Jeżeli ktoś z Państwa jest w posiadaniu dokumentów, zdjęć bądź informacji o funkcjonowaniu tej szkoły, o kadrze,  a także o absolwentach i ich losach byłabym wdzięczna za kontakt i chęć podzielenia się wiedzą i przekazania skanów. Każde zdjęcie, dokument i informacja jest w tym przypadku bardzo cenne, ze względu na niezbyt dostępny materiał dotyczący tej wyjątkowej szkoły, która warta jest upamiętnienia.