Muzeum Szkolnictwa Leśnego

W pomieszczeniach Technikum Leśnego w Białowieży powstaje Muzeum szkolnictwa leśnego. Docelowa powierzchnia ok. 200 m2.  Projekt merytoryczny wykonała Anna Kulbacka, a projekt graficzny i realizacja jest dziełem firmy IMMERSIVE SPACE PROJEKT Sp. z.o.o. z Warszawy, pana Lecha Z. Nowackiego. 

Szczegóły na nowej podstronie: