Najnowsza pozycja dotycząca Białowieży

Na rynku wydawniczym pojawiła się bogato ilustrowana książka pt. „W cieniu Puszczy Białowieskiej. Ilustrowany przewodnik po międzywojennych dziejach lasu, jego włodarzy i mieszkańców”. Autorami wydawnictwa są Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow, Anna Kulbacka i Bogumiła Jędrzejewska. Intencją autorów było nakreślenie jednego z najciekawszych okresów w dziejach Puszczy Białowieskiej tj. lat międzywojennych.

We wstępie czytamy:

„Odradzająca się Rzeczpospolita przejęła władzę nad obszarem Puszczy Białowieskiej dopiero w marcu 1919 roku. Po ponad wiekowym panowaniu rosyjskim i ciężkich stratach okresu I wojny światowej spowodowanych niemieckim gospodarowaniem, ten niezwykły las trafił w ręce polskich leśników. Było to nie lada wyzwanie dla funkcjonariuszy państwa tworzącego się na gruzach trzech zaborów, ogarniętego widmem konfliktu o zachowanie niepodległości i kształtu granic. Dwie dekady od 1919 do 1939 roku, którym poświęcamy tę książkę stanowią w dziejach Puszczy Białowieskiej okres niezwykły i ze wszech miar godny zainteresowania. Wydarzenia tych lat pokazują proces intensywnej kolonizacji puszczy, rozbudowy przemysłu drzewnego i chemicznego, a także wsi, miasteczek i miast w tym regionie. Jednocześnie jest to okres, w którym rodzi się legenda Puszczy Białowieskiej, odkrywane są jej walory turystyczne i przyrodnicze, a także pragnienie ochrony jej pradawnego kształtu”.

Praca podzielona jest na 10 rozdziałów tematycznych, które rozpatrują różnorodne aspekty dziejów rejonu Puszczy Białowieskiej. Punktem wyjścia do rozważań jest okres I wojny światowej i dokonania niemieckich okupantów, które paradoksalnie zapoczątkowały dynamiczny rozwój gospodarczy tego obszaru. Autorzy zamieścili szczegółowy opis powstania i przemian administracji leśnej oraz zaangażowania Lasów Państwowych w działalność społeczno-kulturalną. W osobnych rozdziałach potraktowano wątki eksploatacji obszarów leśnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży, ochrony przyrody i turystyki, łowiectwa, a także kształcenia leśników i budowy kościoła w Białowieży.  

Książka „W cieniu Puszczy Białowieskiej…” została wydana nakładem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, specjalnej jednostki Lasów Państwowych, której celem jest m.in. pielęgnowanie wiedzy historycznej o organizacji i funkcjonowaniu Lasów Państwowych, technice i technologii, a także kulturze leśnej. Niezwykła oprawa graficzna książki i skład powstały za sprawą białowieżanina Jarosława Chyry. Publikacja wydana jest w twardych oprawach na kredowym papierze i liczy ponad 340 stron. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.