Przesunięcie terminu uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru

Szanowni Państwo,

ze względu na to, że obszar Białowieży jest objęty stanem wyjątkowym – uroczystości związane z Poświęceniem i Przekazaniem Sztandaru Szkole , które zaplanowane były na 14 września – nie odbędą się. Termin zostaje przesunięty. Dokładna data będzie wyznaczona później.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy potwierdzili udział w uroczystości. Liczymy na przyjazd Państwa w kolejnym wyznaczonym terminie. Chcilibyśmy, aby taka uroczystość przebiegała w godny, bez ograniczeń sposób.

Sztandar juz jest obecny w szkole. Wszystkim nam bardzo się podoba. Dziękujemy projektantowi – Lechowi Z. Nowackiemu i Siostrom z Pracowni Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Gnieźnie. Dziękujemy wszystkim fundatorom. Konto jest jeszcze otwarte:  42 1240 5211 1111 0010 9373 0225 .

Zakupione już zostały: sztandar, drzewce, podstawa sztandaru, szarfy, rękawiczki, nowa duża, podśwetlona gablota, która będzie wystawiona na korytarzu (do oglądania sztandaru z obu stron). Przygotowywany został informator z historią sztandarów i z imienną listą fundatorów (druk wstrzymany – ze względu na datę uroczystości, jest więc możliwości powiekszenia jeszcze listy fundatorów).

W załczeniu zdjęcia sztandaru i fragmenty informatora.

Prosimy o przekazywanie informacji o przesunięciu terminu znajomym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.