Zapowiedź nowej książki

We wrześniu 2021 roku mija 30 lat od momentu przekazania sztandaru byłej Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach pod opiekę Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży i w użytkowanie Technikum Leśnemu w Białowieży. Sztandar ofiarowała Żyrowicka Rodzina – byli pracownicy i uczniowie Szkoły funkcjonującej w latach 1924-1939. 

Sztandar unikatowy – jedyny, na obecny moment, istniejący sztandar szkoły leśnej z okresu międzywojennego. Przetrwał okres drugiej wojny światowej, czasy komunizmu – chroniony, ukrywany przez wielu osób, odszukany po 50 latach na Białorusi. 

Sztandar niepowtarzalny – zaprojektowany w stylu art déco w polskiej odmianie przez artystkę – graficzkę, projektantkę, malarkę  Irenę Dybowską-Jasińską. Wyhaftowany ręcznie przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Pelplinie. Arcydzieło sztuki  hafciarskiej i narodowa pamiątka Kresów Wschodnich.

Sztandar wyjątkowy – rewers sztandaru stanowi wizerunek Matki Boskiej Żyrowickiej z inskrypcją „Matko Najświętsza miej Nas Swe·Dzieci w·Nieustającej Opiece”. Ta prośba według Żyrowickiej Rodziny została wysłuchana. Czuli opiekę, przetrwali trudne czasy, a także, jak uważali, dzięki jej obecności na sztandarze odzyskali swój Skarb.

Sztandar dwóch szkół leśnych – żyrowickiej i białowieskiej. Przekazany w użytkowanie Technikum Leśnemu w Białowieży z ufnością i wiarą, że nie stanie się muzealną pamiątką. Białowieska szkoła posiada specjalny poczet sztandarowy wybierany wśród wyróżnionych uczniów i z dumą pokazuje sztandar uczestnikom różnych uroczystości.

Szkoły w Żyrowicach już nie ma. Nie żyją nauczyciele i uczniowie. Książka „Cudem ocalały… Historia sztandaru Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach” ma ich przypomnieć, uobecnić na zdjęciach i we wspomnieniach. Ma też zapoznać czytelników z niezwykłą historią sztandaru i z wielkim znaczeniem sanktuarium Matki Bożej Żyrowickiej. Jest formą podziękowania wszystkim tym, którzy wpłynęli na powstanie sztandaru i jego uratowanie, a także angażowali się w wypełnianie testamentu Żyrowckiej Rodziny.